top of page
IMG_0236.jpg

Demobedrijf

ABdrone is verkozen tot één van de SABE demonstratiebedrijven van de overheid. Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die omschakelen naar een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering.

 

Deze bedrijven dienen als inspirerend praktijkvoorbeeld voor andere agrariërs en hebben een subsidie gekregen voor voorlichtingsactiviteiten op hun bedrijf. ABdrone demonstreert hoe presielandbouw kan helpen om te verduurzamen. 

ABdrone wil akkerbouwers inspireren met de innovaties die we doen en collega’s bewust maken van hoeveel variaties er in de percelen zit en hoeveel er te halen valt door zuiniger om te gaan met grondstoffen. Oprichter Leks Bolderdijk: “Akkerbouwers moeten we zichzelf gaan heruitvinden om weer aansluiting te vinden bij wat de samenleving van hen verwacht. Als demobedrijf proberen we de uitdaging aan te gaan en hopen we andere akkerbouwers te kunnen inspireren.”

 

Daarvoor werken we samen met Maatschap Dun en Innovatiecentrum Weddermarke.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

bottom of page