top of page
IMG_0224.jpg

Toekomst van de landbouw

In de toekomst zullen drones een onmisbaar hulpmiddel zijn binnen de landbouw. Als een van de voorlopers in deze industrie biedt Leks Bolderdijk sinds 2016 met zijn bedrijf ABdrone innovatieve diensten en advies aan voor de agrarische sector. Voor akkerbouwers, onderzoeksinstellingen en de agrarische industrie.  ABdrone is gecertificeerd drone operator en gaat discreet met informatie om. ABdrone heeft de “BO gedragscode datagebruik akkerbouw” ondertekent.  

Hoe werkt een dronevlucht?

Tijdens een vlucht verzamelt de drone van bovenaf tot duizenden foto’s van een perceel. Deze worden vervolgens samengevoegd tot een orthomosaic. ABdrone maakt gebruik van drones met RGB en Multispectrale camera’s. Altijd met RTK nauwkeurigheid en waar nodig gebruiken we kunstmatige intelligentie in onze analyses.

 

Door deze technieken te combineren kunnen uit de orthomosaic verschillende resultaten worden gehaald. Voor onderzoek, maar ook toepasbaar als taakkaart voor diverse landbouwwerktuigen.

IMG_0257.jpg
IMG_0283.jpg

ABdrone heeft als missie om de agrarische sector te verduurzamen door in te zetten op precisielandbouw. We willen een koploper zijn door samen met collega akkerbouwers, het bedrijfsleven, onderwijs en overheden kijken naar de mogelijkheden om de akkerbouw toekomstbestendig te maken.

Onze missie

Onze geschiedenis

bottom of page